TRANSCLEAR 10007TF

TransClear adalah perekat yang dapat disablonkan yang dapat lumer dan lepas apabila terkena panas, yang digunakan sebagai lapisan paling pertama dalam pembuatan transfer.

Iklan